การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

ปฏิทินการรับสมัคร

กรุณาติดตามประกาศกำหนดการสำหรับการรับสมัครปีการศึกษา 2567 เร็ว ๆ นี้
รอบรับสมัคร กำหนดการ
รอบที่ 1 Portfolio
วิทยาเขตบางเขน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน รับสมัคร 5 ธ.ค. 63 - 10 ม.ค. 64 (ครั้งที่ 1)
2 - 6 ก.พ. 64 (ครั้งที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 22 ม.ค. 64 (ครั้งที่ 1)
11 ก.พ. 64 (ครั้งที่ 2)
สอบสัมภาษณ์ 30 ม.ค. 64 (ครั้งที่ 1)
15 ก.พ. 64 (ครั้งที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์22 ก.พ. 64
วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัคร 1-30 พ.ย. 63 (ครั้งที่ 1)
29 ธ.ค. 63 - 11 ม.ค. 64 (ครั้งที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 16 ธ.ค. 63 (ครั้งที่ 1)
25 ม.ค. 64 (ครั้งที่ 2)
สอบสัมภาษณ์ 26 ธ.ค. 63 (ครั้งที่ 1)
6 ก.พ. 64 (ครั้งที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ 29 ธ.ค. 63 (16:00 น.) (ครั้งที่ 1)
9 ก.พ. 64 (16:00 น.) (ครั้งที่ 2)
วิทยาเขตศรีราชา รับสมัคร 19 ต.ค. 63 - 31 ม.ค. 64
สอบสัมภาษณ์ 13 ก.พ. 64
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัคร 1 ต.ค. 63 - 31 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกวันหลังชำระเงินค่าสมัคร
สอบสัมภาษณ์ ไม่มีสอบสัมภาษณ์
รอบรับสมัคร กำหนดการ
รอบที่ 2 Quota
วิทยาเขตบางเขน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน รับสมัคร 5 - 25 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 2 พ.ค. 64
สอบสัมภาษณ์ 5 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ 10 พ.ค. 64
วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัคร 5 - 25 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 2 พ.ค. 64
สอบสัมภาษณ์ 5 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ 7 พ.ค. 64
วิทยาเขตศรีราชา รับสมัคร 5 มี.ค. - 20 เม.ย. 64
สอบสัมภาษณ์ 5 พ.ค. 64
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัคร 1 มี.ค. - 25 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 7 พ.ค. 64
สอบสัมภาษณ์ ไม่มีสอบสัมภาษณ์
รอบรับสมัคร กำหนดการ
รอบที่ 3 Admission
ทุกวิทยาเขต รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. รับสมัคร 7 - 15 พ.ค. 64
ประกาศผล (ครั้งที่ 1) 26 พ.ค. 64
ยืนยันสิทธิ์ 26 - 27 พ.ค. 64
ประกาศผล (ครั้งที่ 2) 1 มิ.ย. 64
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 4 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 10 มิ.ย. 64
รอบรับสมัคร กำหนดการ
รอบที่ 4 Direct Admission
วิทยาเขตบางเขนและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัคร 7 - 10 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 14 มิ.ย. 64
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (ถ้ามี) 15 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 มิ.ย. 64 (16:00 น.)
วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัคร 5 - 10 มิ.ย. 64
คณะดำเนินการคัดเลือก 13 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 มิ.ย. 64 (16:00 น.)
วิทยาเขตศรีราชา ตรวจสอบที่เว็บไซต์รับสมัคร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัคร 3 - 13 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 มิ.ย. 64

ระบบรับสมัครแยกตามวิทยาเขต

วิทยาเขตกำแพงแสน
เว็บไซต์การรับสมัคร
วิทยาเขตศรีราชา
เว็บไซต์การรับสมัคร
วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
เว็บไซต์การรับสมัคร

สาขาและโครงการรับสมัคร

ในปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับนิสิตใหม่ตามโครงการ TCAS โดยแบ่งการรับเป็น 4 รอบ สำหรับรายละเอียดสาขาวิชาและเงื่อนไขจะประกาศเร็ว ๆ นี้

สาขาและโครงการรับสมัคร

สามารถตรวจสอบรายการโครงการรับและรอบรับของสาขาที่รับสมัครของคณะและวิทยาเขตต่าง ๆ

ตรวจสอบรายละเอียด