ยินดีต้อนรับสู่รั้วนนทรี

การประกาศผลสัมภาษณ์ รอบที่ 2 การรับในรอบที่ 2 จะประกาศผลสัมภาษณ์ในวันที่ 26 เม.ย. 2567 เวลาประมาณ 18:00 น.    ผู้ที่ผ่านสัมภาษณ์จะต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas ระหว่างวันที่ 2 - 3 พ.ค. 2567
กำหนดการรับสมัคร สำหรับการรับในรอบที่ 4 ระบบจะปิดการรับสมัครในเวลา 18:00 น. ของวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าสมัครได้ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 (ควรชำระก่อนเวลา 22.00 น. เนื่องจากระบบชำระเงินทางธนาคารออนไลน์อาจจะปิดก่อนเวลา 23:59 น.) สำหรับการชำระด้วย QR code ระบบจะถือเวลาการชำระเงินจากข้อมูลที่ได้จากทางธนาคารเป็นหลัก
ประกาศเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์ ระบบรับสมัครในขณะนี้ยังไม่มีการตรวจสอบการยืนยันสิทธิ์กับทางระบบของ ทปอ. แต่ก่อนจะมีการพิจารณาผู้สมัคร ระบบจะดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ผู้สมัครในรอบที่ 4 ทุกท่าน
การประกาศผลเรียกสัมภาษณ์ ผลการเรียกสัมภาษณ์จะประกาศในเวลาประมาณ 12:00 น. ของวันที่ 8 มิถุนายน 2566
เข้าใช้ระบบรับสมัคร
หรือลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้ใหม่
ลงทะเบียน
ถ้าลืมรหัสผ่าน สามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้