ยินดีต้อนรับสู่รั้วนนทรี

ประกาศเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์ ระบบรับสมัครในขณะนี้ยังไม่มีการตรวจสอบการยืนยันสิทธิ์กับทางระบบของ ทปอ. แต่ก่อนจะมีการพิจารณาผู้สมัคร ระบบจะดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ผู้สมัครในรอบที่ 4 ทุกท่าน ผู้สมัครที่ได้ยืนยันสิทธิ์ในการสมัคร TCAS รอบที่ 1 2 หรือ 3 ไว้แล้วไม่ว่ากับมหาวิทยาลัยใด หรือหมดสิทธิ์สมัครจะถูกปรับเป็นโมฆะและยกเลิกการสมัครดังกล่าว
ขออภัย ขณะนี้ระบบรับสมัครยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน กรุณากลับมาตรวจสอบอีกครั้งประมาณต้นเดือน ธ.ค.
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสามารถติดตามได้ที่ admission.ku.ac.th