ยินดีต้อนรับสู่รั้วนนทรี

ประกาศเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์ ระบบรับสมัครในขณะนี้ยังไม่มีการตรวจสอบการยืนยันสิทธิ์กับทางระบบของ ทปอ. แต่ก่อนจะมีการพิจารณาผู้สมัคร ระบบจะดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ผู้สมัครในรอบที่ 4 ทุกท่าน ผู้สมัครที่ได้ยืนยันสิทธิ์ในการสมัคร TCAS รอบที่ 1 2 หรือ 3 ไว้แล้วไม่ว่ากับมหาวิทยาลัยใด หรือหมดสิทธิ์สมัครจะถูกปรับเป็นโมฆะและยกเลิกการสมัครดังกล่าว
ในช่วงเช้าวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ระบบบันทึกข้อมูลของระบบรับสมัครมีปัญหา ทำให้มีข้อมูลเสียหาย
  • ทั้งนี้นักเรียนที่ได้สมัครหรือทำการแก้ไขข้อมูลหลังเวลา 02:00 เมื่อระบบเปิดกลับมาให้บริการใหม่กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  • เนื่องจากข้อมูลเอกสารที่ผู้สมัครได้อัพโหลดเข้าไปในระบบได้เสียหายอย่างมาก ทางทีมงานระบบรับสมัครต้องขอรบกวนให้ผู้สมัครอัพโหลดข้อมูลอีกครั้ง ทางทีมงานจะเร่งดำเนินการติดต่อแจ้งรายละเอียดกับผู้สมัครทุกท่านต่อไป โดยขั้นต้นจะดำเนินการแจ้งผู้สมัครทางอีเมลก่อน
ทีมงานระบบรับสมัครต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้อย่างสูง และจะดำเนินการปรับปรุงระบบสำรองข้อมูลให้สมบูรณ์ขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีก
เข้าใช้ระบบรับสมัคร
หรือลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้ใหม่
ลงทะเบียน
ถ้าลืมรหัสผ่าน สามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้