ถ้าคุณเข้าใช้เว็บนี้จากภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเห็นกล่องข้อความนี้ กรุณา Login ระบบเครือข่ายนนทรีเพื่อการแสดงผลหน้าเว็บที่ถูกต้อง

ถ้าคุณพบหน้านี้โดยการเข้าใช้จากที่อื่น ขณะนี้ระบบเว็บอาจมีปัญหา ทางทีมงานระบบเว็บต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

ยินดีต้อนรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อทุกท่าน

ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560

 • รายการเอกสารที่ต้องใช้ในวันมอบตัวนิสิตใหม่ (12-14 ก.ค. 2560) และตัวอย่าง ดาวน์โหลด
 • คู่มือนิสิตใหม่ KU77 ดาวน์โหลด
  ประกาศแก้ไขข้อมูลในคู่มือนิสิตใหม่ KU77
  • การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน) (หน้า 32)
   การแต่งกาย แก้ไขเป็น “แต่งกายชุดนิสิต (ชุดเวลาเรียนปกติ)”
  • กิจกรรมเสริมหลักสูตร (หน้า 44)
   นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด คือ “ไม่น้อยกว่า 8 กิจกรรม และครบทุกประเภทกิจกรรม”
  • หอพักนิสิต (หน้า 50)
   รูปแบบหอพักเดิม มีหอพักชาย จำนวน 5 หลัง รองรับนิสิตได้จำนวน 668 คน และหอพักหญิงจำนวน 10 หลัง รองรับนิสิตได้จำนวน 1,327 คน
 • คู่มือระบบการดูแลและช่วยเหลือนิสิต (สำหรับผู้ปกครอง) ดาวน์โหลด
 • กำหนดการสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
  • สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาผ่านทางระบบโควตา และโครงการรับตรง KU Admission ดาวน์โหลด
  • สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาผ่านทางระบบกลาง (Admissions) ดาวน์โหลด
 • ประกาศเพิ่มเติมสำหรับนิสิตคณะต่าง ๆ
  • ประกาศสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) เกี่ยวกับการปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ดาวน์โหลด
  • ประกาศสำหรับนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน) เกี่ยวกับตรวจร่างกายนิสิตใหม่ อ่าน
  • ประกาศสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) เกี่ยวกับการตรวจร่างกายและตรวจสุขภาพสำหรับนิสิตใหม่ การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และกำหนดการเพิ่มเติมอื่นๆ อ่าน

ข้อมูลโครงการรับตรง KU Admission ประจำปีการศึกษา 2560

 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission) ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
  • กำหนดการสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ clearing house ม.เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับตรง KU Admission ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
  • ประกาศกำหนดการสำหรับผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1) ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ไม่สามารถค้นข้อมูลคะแนนสอบจากทางสทศ.ด้วยข้อมูลรหัสประจำตัวประชาชนที่ป้อนในระบบรับสมัครออนไลน์ ดาวน์โหลด ผู้สมัครที่ได้ดำเนินการสอบในการทดสอบดังกล่าว แต่ไม่มีคะแนนให้รีบติดต่อฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 02-118-0100 ต่อ 8046 – 8051 หรือ 091-774-3778 หรือ 091-774-3787ภายในวันศุกร์ที่ 17 ก.พ. 2560 ระหว่างเวลา 8:30 – 16:30 น.
  • ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (22 พ.ย. 2559) ดาวน์โหลด
  • ประกาศการสอบการทดสอบวิชาความถนัดทางวรรณคดี 11 ก.พ. 2560:
  • ประกาศแก้ไขเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของสาขาวิชาวรรณคดี (กลุ่มวรรณคดีไทย) คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยแก้คะแนนขั้นต่ำวิชาสามัญ 9 วิชาในวิชา 09 เป็น 20 คะแนน วิชา 19 เป็น 20 คะแนน และวิชา 29 เป็น 10 คะแนน ผู้สมัครสาขาดังกล่าวต้องเข้าทดสอบวิชาความถนัดทางวรรณคดีในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 วิทยาเขตบางเขน
  • สถิติการเลือกสาขา KU Admission ปีการศึกษา 2560 อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ (โควตานักกีฬา) ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด เข้าระบบรับสมัครโควตานักกีฬา
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2) ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2) ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1) ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1) ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถทางกีฬา ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถทางกีฬา ดาวน์โหลด
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด เข้าระบบรับสมัครโควตาพิเศษ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถภาพทางกลไก คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (ทดสอบวันที่ 12 ก.พ. 2560) ดาวน์โหลด
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการรับสมัครและการคัดเลือกนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด เข้าระบบรับสมัครโควตาสาธิตเกษตร
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ดาวน์โหลด
  • ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (22 พ.ย. 2559) ดาวน์โหลด
 • ติดตามข่าวสารได้ที่ เพจรับตรง มก. KU Admission บน Facebook

ระบบรับสมัครออนไลน์

โครงการรับตรง KU Admission รับสมัครวันที่ 20 ธ.ค. 2559 - 30 ม.ค. 2560 เข้าระบบรับสมัคร

โควตาพิเศษ (มัธยมศึกษาในท้องถิ่น) รับสมัครวันที่ 1 ธ.ค. 2559 - 10 ธ.ค. 2559     เข้าระบบรับสมัครโควตาพิเศษ

โควตานักกีฬา รับสมัครวันที่ 2 พ.ย. 2559 - 16 พ.ย. 2559 เข้าระบบรับสมัคร

โควตาสาธิตเกษตร รับสมัครวันที่ 17 ม.ค. 2560 - 24 ม.ค. 2560 เข้าระบบรับสมัคร

การรับเข้าศึกษาต่อผ่านทางโครงการรับตรง KU Admission

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายที่จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU Admission ประจำปีการศึกษา 2559 โดยรับรวมทุกวิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในการพิจารณาจะใช้คะแนนจากการสอบวิชาสามัญ 9 วิชาปีการศึกษา 2560 และอาจจะมีเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนจากการสอบ GAT/PAT

ข่าวการสมัครรับตรง KU Admission

 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission) ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับตรง KU Admission ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
  • ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (22 พ.ย. 2559) ดาวน์โหลด
  • ประกาศการสอบการทดสอบวิชาความถนัดทางวรรณคดี 11 ก.พ. 2560:
  • ประกาศแก้ไขเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของสาขาวิชาวรรณคดี (กลุ่มวรรณคดีไทย) คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยแก้คะแนนขั้นต่ำวิชาสามัญ 9 วิชาในวิชา 09 เป็น 20 คะแนน วิชา 19 เป็น 20 คะแนน และวิชา 29 เป็น 10 คะแนน ผู้สมัครสาขาดังกล่าวต้องเข้าทดสอบวิชาความถนัดทางวรรณคดีในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 วิทยาเขตบางเขน
  • สถิติการเลือกสาขา KU Admission ปีการศึกษา 2560 อ่านเพิ่มเติม
 • ติดตามข่าวสารได้ที่ เพจรับตรง มก. KU Admission บน Facebook

คุณสมบัติ
และการรับสมัคร

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาที่ต้องการสมัครได้ไม่เกิน 4 อันดับคณะ/สาขาวิชา โดยแบ่งเป็นสองเงื่อนไข คือ กรณีเลือกมากกว่า 1 อันดับคณะ/สาขาวิชา จะได้รับการพิจารณาตามอันดับการเลือกแต่ไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเป็นอันดับสำรอง หรือเลือกเพียงแค่ 1 อันดับคณะ/สาขาวิชาจะได้รับการพิจารณาในสาขาวิชานั้น และถ้าผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับสำรอง

รายละเอียด


กำหนดการ

การรับสมัครจะดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2559 ถึง 30 ม.ค. 2560 อย่างไรก็ตามเนื่องจากเกณฑ์การพิจารณาใช้คะแนนการสอบวิชาสามัญ และในบางสาขาใช้เกณฑ์ขั้นต่ำจากการสอบ GAT/PAT นักเรียนที่สนใจจะต้องเข้าสอบในรายวิชาต่าง ๆ ตามกำหนดการสอบด้วย

รายละเอียด

สาขาวิชาและ
เกณฑ์การพิจารณา

โครงการรับตรง KU Admission เปิดรับนิสิตใหม่ในทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมจำนวน 4,491 คน

รายละเอียด

การรับเข้าศึกษาต่อผ่านทางโครงการโควตา

เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและยกระดับการศึกษา ให้กับเยาวชนของชาติผู้มีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ ตามนโยบายและความร่วมมือตามข้อตกลงกับหน่วยงานอื่น ๆ มหาวิทยาลัยจึงเปิดช่องทางการรับเข้าศึกษาให้กับนักเรียนที่มีคุณสมบัติเฉพาะ เช่น โครงการโควตาพิเศษ สำหรับนักเรียนท้องถิ่น 30 จังหวัด โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น โครงการรับนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ เป็นต้น

ข่าวการสมัครโควตา

 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ (โควตานักกีฬา) ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2) ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2) ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1) ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1) ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถทางกีฬา ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถทางกีฬา ดาวน์โหลด
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถภาพทางกลไก คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิ ชาพลศึกษา (ทดสอบวันที่ 12 ก.พ. 2560) ดาวน์โหลด
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการรับสมัครและการคัดเลือกนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ดาวน์โหลด
  • ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (22 พ.ย. 2559) ดาวน์โหลด
 • ติดตามข่าวสารได้ที่ เพจรับตรง มก. KU Admission บน Facebook