สู่รั้วนนทรี...

โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อสำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการรับสมัครคัดเลือก

รายการวัน/เดือน/ปี
สมัครทางระบบออนไลน์ 1 - 10 ธ.ค. 59 (20:00 น.)
พิมพ์ใบชำระเงินและชำระเงินค่าสมัคร 1 - 11 ธ.ค. 59
ผู้สมัครสาขาวิชาพลศึกษา ทดสอบสมรรถภาพทางกลไก 12 ก.พ. 60
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 22 ก.พ. 60
สอบสัมภาษณ์ ส่งหลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณ์ รายงานตัวและรับรหัสยืนยันตัวบุคคลในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ 1 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 8 มี.ค. 60
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ 25 - 28 เม.ย. 60

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้ที่

เว็บไซต์การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้ที่ เว็บไซต์การรับเข้าศึกษา

เข้าใช้ระบบรับสมัคร

ประกาศ หมดเวลาลงทะเบียนและแก้ไขข้อมูลหลักรวมถึงอันดับสาขาวิชาแล้ว
ผู้สมัครที่กรอกข้อมูลหลักและเลือกอันดับสาขาแล้วสามารถชำระเงินได้ถึงวันที่ 11 ธ.ค. 2559

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว เข้าใช้ระบบโดยป้อนรหัสประจำตัวประชาชนและรหัสผ่านด้านล่าง


ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน สามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ที่นี่