สู่รั้วนนทรี...

โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการรับสมัครคัดเลือก

รายการวัน/เดือน/ปี
สมัครทางระบบออนไลน์ 17 - 24 ม.ค. 60 (20:00 น.)
พิมพ์ใบชำระเงินและชำระเงินค่าสมัคร 17 - 25 ม.ค. 60
ส่งใบสมัครที่โรงเรียน ภายใน 27 ม.ค. 60
สอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม 10 ก.พ. 60
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 23 ก.พ. 60
สัมภาษณ์และยืนยันการเข้าศึกษา รอบที่ 1 2 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 9 มี.ค. 60

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้ที่

เว็บไซต์การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้ที่ เว็บไซต์การรับเข้าศึกษา

เข้าใช้ระบบรับสมัคร

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว เข้าใช้ระบบโดยป้อนรหัสประจำตัวประชาชนและรหัสผ่านด้านล่าง


ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน สามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ที่นี่