ถ้าคุณเข้าใช้เว็บนี้จากภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเห็นกล่องข้อความนี้ กรุณา Login ระบบเครือข่ายนนทรีเพื่อการแสดงผลหน้าเว็บที่ถูกต้อง

ถ้าคุณพบหน้านี้โดยการเข้าใช้จากที่อื่น ขณะนี้ระบบเว็บอาจมีปัญหา ทางทีมงานระบบเว็บต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

ก้าวสู่อนาคตในรั้วนนทรี

ยินดีต้อนรับนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านทางโครงการรับตรง KU Admission

เข้าใช้ระบบรับสมัคร

หมดเวลาลงทะเบียนแล้ว ผู้ที่สมัครและยืนยันใบสมัครแล้ว สามารถชำระค่าสมัครได้จนถึงวันที่ 31 ม.ค. 2560

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว เข้าใช้ระบบโดยป้อนรหัสประจำตัวประชาชนและรหัสผ่านด้านล่าง

ถ้าไม่มีรหัสประจำตัวประชาชนให้ป้อนหมายเลข Passport ที่ลงทะเบียน

ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน สามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ที่นี่