ถ้าคุณเข้าใช้เว็บนี้จากภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเห็นกล่องข้อความนี้ กรุณา Login ระบบเครือข่ายนนทรีเพื่อการแสดงผลหน้าเว็บที่ถูกต้อง

ถ้าคุณพบหน้านี้โดยการเข้าใช้จากที่อื่น ขณะนี้ระบบเว็บอาจมีปัญหา ทางทีมงานระบบเว็บต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

ลำดับ วัน เดือน ปี กำหนดการ
1 29 ต.ค. 2559 - 1 พ.ย. 2559 สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560
2 15 ธ.ค. 2559 ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560
3 20 ธ.ค. 2559 - 30 ม.ค. 2560 รับสมัคร online ทาง www.admission.ku.ac.th
4 20 ธ.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2560 ชำระเงินค่าสมัคร (ตามช่องทางที่กำหนด)
5 24 - 25 ธ.ค. 2559 สอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560
6 25 ม.ค. 2560 ประกาศผลสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560
7 11 ก.พ. 2560 ทดสอบความถนัดทางวรรณคดี
8 27 ก.พ. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1)
9 7 - 8 มี.ค. 2560 สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1)
10 13 มี.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1)
11 13 - 15 มี.ค. 2560 ชำระเงินค่าประกันสิทธิ์การเข้าศึกษา (เฉพาะผู้ผ่านรอบที่ 1)
12 17 มี.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 1)
13 27 มี.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2)
14 31 มี.ค. 2560 สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2)
15 3 - 4 เม.ย. 2560 ชำระเงินค่าประกันสิทธิ์การเข้าศึกษา (เฉพาะผู้ผ่านรอบที่ 2)
16 7 เม.ย. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทาง www.admission.ku.ac.th
17 25 - 28 เม.ย. 2560 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบรับตรงผ่าน Clearing-house